ULTRA ČISTA VODA MAXLAB®-visoko prečišćena voda

1L i 5L, plastična flaša

Maxlab proizvodi Ultra čistu vodu (Visoko prečišćenu vodu) specijalnim ultrafiltracijama i dvostrukim Reverzno-osmotskim sistemima. Aktivni ugljenik, specijalni mikro filteri i nano pore RO membrana propuštaju samo čistu vodu, bez primesa minerala, pesticida, bakterija i virusa. Voda se pre skladištenja tretira UV zračenjem i propušta kroz jako magnetno polje. Ultra čista voda je namenjena za rastvaranje sirupa, lekova, biljnih ekstrakata i tinktura (farmaceutska namena); za visoko precizne laboratorijske analize (analitička i laboratorijska namena), kao i za opštu namenu.

-Za analitičku

-Farmaceutsku

-Opštu primenu