Sva dokumenta sa veb sajta, uključujući i MAXLAB s.t.z.r. logo, dizajn, tekst, grafiku, druge fajlove, kao i selekciju i organizovanje, su zaštićena autorskim pravima MAXLAB s.t.z.r. Copyright © 2009. Delove sajta možete prekopirati i odštampati, jedina upotreba dokumenata je za informacionu, nekomercijalnu i ličnu upotrebu. Svaka druga upotreba materijala sa ovog veb sajta, uključujući i komercijalnu upotrebu, kopiranje za upotrebe koje nisu gore navedene, modifikaciju, distribuciju, preštampavanje, objavljivanje ili izvođenje bez prethodne pisane dozvole MAXLAB s.t.z.r. je najstrože zabranjena.

Zaštitni znak

MAXLAB s.t.z.r. logo, i proizvodi i usluge opisani na ovom veb sajtu, uključujući i bez ograničenja i MAXLAB s.t.z.r., su ili zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi MAXLAB s.t.z.r. i njegovih davalaca licenci, i ne smeju biti kopirani, oponašati ili korišćeni, u celini ili iz delova, bez prethodne pisane dozvole MAXLAB s.t.z.r. U dodatku, sva zaglavlja, poručene grafike, ikone su uslužni, zaštitni znaci i/ili zaštitna odora MAXLAB s.t.z.r., i ne smeju se kopirati, oponašati ili korstiti, u celini ili iz delova, bez prethodne pisane dozvole MAXLAB s.t.z.r.