Delovanje koloidnog srebra na viruse je malo drugačije u odnosu na bakterijske ćelije. Kada virus inficira ("napadne") ćeliju organizma i preuzme kontrolu nad jedrom i samim reprodukcionim i proizvodnim resursima, ćelija će umesto enzima, hormona i sl., proizvoditi virusne jedinke. Nove kopije virusa će se zatim iz "razorene" ćelije dospeti u krvotok i okolno tkivo, šireći infekciju. Međutim, kada virus "preuzme" metabolizam ćelije organizma, deo metabolizma će se "vratiti" na primitivnije oblike, kao u slučaju jednoćelijskih mikroorganizma. To znači da će se respiratorni mehanizam u inficiranoj ćeliji "vratiti" na iste mehanizme koje koristi i bakterija za unos kiseonika u svoju ćeliju. U tom stadijumu će reprodukcija virusa u organizmu postati ranjiva na delovanje koloidnog srebra.

U prisustvu koloidnog srebra svaka inficirana ćelija organizma će se "ugušiti" blokadom respiratornog sistema. Prisustvo koloidnog srebra trajno inhibira enzimski mehanizam virusom inficirane ćelije. Svejedno da li je reč o virusu gripa bilo kog tipa (ptičji, svinjski, stomačni…), adeno virusima ili virusima influence, herpesa, hepatitisa, koksaki virusima ili HIV-u, jednostavno, čim virus počne ekspresiju u ćeliji, koloidno srebro inhibira trajno enzimski mehanizam inficirane ćelije organizma, koji je zadužen za respiraciju. Uništenjem inficiranih ćelija, staje i reprodukcija samog virusa, širenje infekcije i razvoj same bolesti. Imuni sistem organizma tada sa lakoćom eliminiše malobrojne virusne čestice.