Ispitivanja i eksperimenti za Srebrnu vodu

U Novom Sadu na Tehnološkom fakultetu je izvršeno ispitivanje antimikrobnog delovanja nano koloidnog srebra na patogene mikroorganizme. Dokument o ispitivanju možete videti na slici ispod(KLIKNITE NA SLIKU KAKO BI VIDELI UVEĆANI PRIKAZ).

Ispitivanje antimikrobnog delovanja Maxlab

Ispitivano je antimikrobno delovanje koloidne srebrne vode od 15 ppm i 30 ppm (15 mg/dm3 i 30 mg/dm3 ) srebra. Ispitivanje je vršeno in vitro (eksperimenti su vršeni na zasejanim hranljivim podlogama u laboratorijskim uslovima). Ovo ispitivanje je vršeno od strane profesora mikrobiologije dr Mark. A. Farinha (Mark A. Farinha, Ph.D., Professor of Microbiology) sa univerziteta Severni Teksas (The University Of North Texas). Rezultati ovog eksperimenta su informativnog karaktera i ukazuju na antiseptička svojstva koloidnog srebra.

Stafilokoke i Streptokoke

Patogene stafilokoke su piogeni (gnojni) agensi, što znači da mogu "napasti" sve organe i tkiva. Najčešće su kožne infekcije uzrokovane stafilokokama (kao što su furunkuli, karbunkuli, akne, folikulitisi i razne piodermije), infekcije sluzokože (kao što su rinitisi, faringitisi, infekcije usne šupljine, zapaljenje grla...), a česte su i pneumonije...

Saznajte više ...

Salmonela i Pseudomonas

Salmonela je patogena bakterija, čest je uzročnik trovanja hranom i uzročnik infekcija creva. Manji deo unetih bakterija salmonele uništava kisela enzimska sredina u želucu, a kada se unese veći broj ovih patogenih organizama nastaje infekcija u tankom crevu i trovanje usled toksina koji produkuju bakterije...

Saznajte više ...

Kandida

Kandida (Candida albicans) je sve češći izazivač gljivičnog oboljenja kože, sluzokože, noktiju i unutrašnjih organa. Kod čoveka može da se pojavi u svakom životnom dobu, ali je najčešća kod odojčadi i starih osoba. Ova gljivica se nikada ne nalazi kao slobodna u prirodi. Normalni je stanovnik čovekovih organa za varenje...

Saznajte više ...

Nakon ovih eksperimenata in vitro i dobijenih rezultata izvodi se zaključak da koloidna srebrna voda od 15 ili 30 ppm ima odlično antimikrobno i antiseptičko delovanje. Prisustvo srebra u malim količinama koči i ometa rast i razmnožavanje mikroorganizama, a u većim koncentracijama (15 ppm) uništava mikroorganizme. Lokalnom primenom koloidne srebrne vode u koncentraciji srebra oko 15 ppm postižu se vidljivi rezultati. Blagotvorno deluje na sve poremećaje na koži i sluzokoži koji su izazvani mikroorganizmima.

Ostala istraživanja
  • Srebro i HIV

    U nekoliko laboratorija rađena su ispitivanja na HIV virusu. Iako je potpuno dokumentovano 8 slučajeva izlečenja HIV pozitivnih osoba, ova istraživanja nisu potvrđena na dovoljno reprezentativnom uzorku, te se ne može ništa tvrditi sa sigurnošću.

    Ipak, HIV pozitivne osobe svakako podižu sopstveni imunitet udarnim dozama Koloidne srebrne vode (na svaka 2 sata po 1 dl) ublažavajući tako infekcije, koje kod njih dovode do tragičnog ishoda.

  • Srebro i karcinom

    Najnoviji prodori u lečenju karcinoma takođe idu u ovom pravcu. Poznati su uspesi dr. Bjorna Nordenstroma iz Švedske koji postiže velike uspehe u lečenju raka dojke, stavljajući igle od čistog srebra u tkivo kancera i propuštajući slabu struju kroz njih. Na taj način stvara koloid srebra direktno u kancerogenom tkivu i tako ga uništava.

    Da li bi kancer uopšte mogao da se razvije ako bi u organizmu naišao na koloidno srebro? Dr. Geri Smit na osnovu svojih istraživanja tvrdi: "Kada je srebro bilo prisutno, ćelije kancera su se dediferencirale i telo se oporavilo."