Maxlab s.t.z.r. ovim izjavljuje da su svi podaci prikupljeni o korisnicima internet prezentacije firme Maxlab podložni ovoj izjavi o privatnosti.

Maxlab s.t.z.r. izjavljuje da podatke prikupljene o korisnicima neće prodavati, iznajmljivati niti davati trećim licima na uvid.

Maxlab s.t.z.r. izjaljuje da će privatne podatke: Ime, Prezime, Telefon i E-mail koristiti isključivo u svrhu kontaktiranja pojedinaca koji su kontakt inicirali u svrhu odgovora na njihov upit. Maxlab s.t.z.r. se odriče upotrebe ovih informacija u bilo koje druge svrhe.

Maxlab s.t.z.r. zadržava pravo da prikuplja informacije o operativnom sistemu, browser-u i njihovim podešavanjima posetilaca sajta, kao i njihovim navikama prilikom korišćenja internet prezentacije firme Maxlab. Ove informacije Maxlab s.t.z.r. ima pravo koristiti samo u svrhu analize posećenosti njihove internet prezentacije, a u cilju poboljšanja kvaliteta usluge.

Maxlab je obavezan da prikupljene podatke pruži na uvid organima unutrašnjih poslova Republike Srbije u skladu sa zakonom.