Kandida (Candida albicans) je sve češći izazivač gljivičnog oboljenja kože, sluzokože, noktiju i unutrašnjih organa. Kod čoveka može da se pojavi u svakom životnom dobu, ali je najčešća kod odojčadi i starih osoba. Ova gljivica se nikada ne nalazi kao slobodna u prirodi. Normalni je stanovnik čovekovih organa za varenje. Kod zdravih može da se nađe u ustima ili vaginalnoj sluzokoži, ali samo u obliku spore.

Do bolesti dolazi u slučaju slabljenja imuniteta. Gljivica ima veliku sposobnost prianjanja za ćelije sluzokože, što je posebno izraženo u prisustvu šećera, ugljen dioksida i niže pH vrednosti (kiselija sredina). Bolest se češće javlja kod dece, starijih ljudi i trudnica. Redovno se javlja kod osoba sa deficitnim imunitetom, urođenim ili nastalim kao posledica tumora, leukemije, limfoma, SIDE i slabe ishranjenosti. Kandidiaza je često posledica korišćenja antibiotika, kortikosteroida i imunosupresivnih lekova. Prati pojedine bolesti kao što su dijabetes, hipotireoza, Kušingova bolest, Adisonova bolest, smanjenje i defekt linfocita, smanjenje neutrofila i defekt polimorfonukleara. Često se javlja kod osoba koje su dosta u dodiru sa šećerom kao poslastičari, kuvari i domaćice, kao i kod onih sa oštećenom kožom.

Rezultat delovanja koloidne srebrne vode (15 ppm srebra):
Candida albicans
nakon 2 minuta delovanja populacija veća od 1 milijarde je svedena na nemerljivo mali broj.

Rezultati eksperimenta

Candida albicans – u ovom slučaju je primenjena koncentracija koloidne srebrne 30 ppm i već nakon dva minuta broj kolonija je pao na nemerljiv nivo. Može se izvesti zaključak da koloidna srebrna voda vrlo efikasno lokalno može da eliminiše ovu vrstu gljivice.

Vreme delovanja(min.) 0 2 4 6 8 10 15
Koncentracija koloidnog srebra 30 PPM 320 0.0005 0 0 0 0 0