Koloidna Srebrna Voda MAXLAB se proizvodi nehemijskim, elektrodisperznim postupkom pomoću ultračistog srebra u ultračistoj redestilovanoj vodi. Po hemijskom sastavu to je čista redestilovana voda koja sadrži submikroskopske klastere srebra (Klasteri su fizičkohemijski fenomen i predstavljaju sitne čestice sačinjene od više atoma ili molekula). To znači da su atomi srebra u Koloidnoj Srebrnoj Vodi grupisani u klastere, tj. u naelektrisane čestice veličine 0,007 – 0,020 µm (0,007 – 0,020 mikro metara). Ove sitne pozitivno naеlektrisane čestice srebra su okružene negativno naelektrisanim hidroksilnim grupama (OH-) i "raspršene" su u redestilovanoj vodi (prikazano na slici). Ukupno naelektrisanje koje te čestice nose se naziva još i zeta potencijal.

Klaster srebraSl. Čestica koloidnog srebra – "Koloidno srebro"

Pored hidroksilnih grupa, koje okružuju klaster srebra u okruženju se grupišu molekuli vode pod dejstvom elektrostatičkih sila i vodoničnih veza.

 

Specijalnim postupkom se postiže visoka stabilnost, trajnost i visoka čistoća proizvoda. Koncentracija srebra u Koloidnoj Srebrnoj Vodi MAXLAB se kreće oko 15 ppm (15 mg/dm3).

Koloidna Srebrna Voda MAXLAB je na dnevnoj svetlosti bez boje, bez mirisa i slabo metalnog ukusa. Koloidnu srebrnu vodu treba čuvati na sobnoj temperaturi i na tamnom mestu. Svetlost dovodi do razelektrisavanja čestica, pa dolazi do njihove agregacije (slepljivanja) u veće čestice, koje sve više prelamaju svetlost. Posledica toga je smanjenje koncentracije koloidnog srebra, a time i delotvornosti. Povećanje veličine čestica se i vizuelno može primetiti, pošto koloidna srebrna voda menja boju od vrlo svetlo zlatno žute, preko tamnije nijanse sve do pojave smeđe boje i taloga na dnu suda, koji je po sastavu elementarno srebro.