Pčela

Koloidna Srebrna Voda "MAXLAB" je moćno sredstvo u sprečavanju nastanka virusnih, bakterijskih i gljivičnih oboljenja larvi pčela i odraslih pčela.

Visoka koncentracija koloidnih čestica srebra (15 mg/l) u Koloidnoj Srebrnoj Vodi "MAXLAB" brzo i efikasno uništava mikroorganizme. Za razliku od antibiotika i antimikotika, koji se često koriste za suzbijanje bolesti pčela, Koloidna Srebrna Voda ne može izazvati trovanje pčela i može da se primenjuje u neograničenima količinama bez posledica po larve pčela i odrasle pčele.

Koloidna Srebrna Voda može da se daje pčelama preventivno bez ograničenja, a med ostaje čist i prirodan, bez prisustva antibiotika i antimikotika, koji su štetni po zdravlje ljudi. Mnoge patogene bakterije (Bacillus Larvae – uzročnik "Američke truleži legla", Streptococcus Pluton – uzročnik "Evropske truleži legla" i druge) su osetljive na prisustvo pozitivno naelektrisanih klastera srebra.

Koloidne čestice srebra efikasno uništavaju i druge patogene mikroorganizme kao što su gljivice (Aspergillus Flavus i Aspergillus Fumigatus – uzročnici oboljenja "Kameno leglo", napadaju larve otvorenog i zatvorenog legla, a mogu ponekad da izazovu upalne promene kod ljudi i životinja; A. Apis i A. Maior – uzročnici oboljenja "Krečno Leglo"...).

Postoji preko 15 vrsta virusa koji uzrokuju razna oboljenja pčela. Neke od virusnih infekcija su Akutna i hronična paraliza, "Mešinasto leglo" (virusno obljenje zatvorenog legla) i druge. Antibiotici i antimikotici ne deluju na viruse, pa su u slučaju virusnih oboljenja beskorisni. Koloidne čestice srebra efikasno uništavaju viruse.